home contact beheer
 

 

_____________

Websitesponsor

 

eerstvolgende thuiswedstrijd
in Sportcentrum
De Boekhorst
 

vrijdag 2 oktober
+
zaterdag 3 oktober

 Inloggen: 

 
 
 


 

 

 

Lidmaatschap beëindigen

Je lidmaadschap kun je per 1 februari en 1 augustus opzeggen, dit moet schriftelijk en een maand van te voren bij de ledenadministatie. 

 

Wanneer er toch eerder wordt gestopt met volleyballen, dan moeten nog wel alle contributies worden betaald. In de begroting is natuurlijk rekening gehouden met deze inkomsten om de uitgaven te kunnen bekostigen.

 

Wanneer we dat niet zouden doen, dan zou dat betekenen dat de rest van de leden de rekening gepresenteerd krijgt. Een situatie waar je zelf ook niet in terecht zou willen komen.

Het feitelijk opzeggen van het lidmaatschap behoort schriftelijk plaats te vinden!
Dit kan bij Antina Post-Tjassing via penningmeester@diovolleybal.nl.